[website maken] [website ontwerp] [K.M.A.C. Menen - Welkom]
[K.M.A.C. Menen - Clublid]
[K.MA.C. Menen - Lid BMB-VMBB]
[Motorzegening]
[Ronde van West-Vlaanderen]
[K.M.A.C. Menen - Avondrit]
[]
[K.M.A.C. Menen - Clubkalender]
[K.M.A.C. Menen - Welkom]
[K.M.A.C. Menen - Sfeerbeelden]
[]
[]
[K.M.A.C. Menen - Medailles]
[K.M.A.C. Menen - Geschiedenis]
[K.M.A.C. Menen - Contact]

Created by P.C.

P.A. West-Vlaanderen

Telt mee voor:

Geschiedenis motorzegening.


K.M.A.C. Menen is gestart met de motorzegening in het jaar 1988, dit in opvolging van de motoclub uit Anzegem die dit vroeger organiseerde.


In de eerste jaren werd dit heel wat kleiner opgevat dan tegenwoordig. Deze motor organisatie stond op geen enkele toerismekalender en ging enkel door in de namiddag. De inschrijving gebeurde in ons toenmalig clublokaal op de Markt te Menen (café La Bécasse en later café Het Belfort) met aankomst in een café in de Barakken en de ronde was veel korter (+/- 60km). Het was namelijk zo dat we maar vanaf 13u00 over de parking op de markt konden beschikken doordat in de voormiddag de wekelijkse markt plaatsvond.


In die jaren was er wel nog een mis gekoppeld aan ons treffen; terwijl we nu enkel nog de zegening van de motoren + hun berijders hebben. Na enkele jaren stelden we namelijk vast dat maar weinig motards in de kerk te vinden waren tijdens de eredienst, maar dat ze wel talrijk deelnamen aan de zegening na de mis. En door geen mis te houden waren we niet meer gebonden aan een aankomstplaats in de nabije omgeving van een kerk en konden we de zegening op een vroeger uur (niet na de zaterdagavondmis) laten doorgaan, want na de zegening is er nog prijsuitreiking en de deelnemers moeten dan nog huiswaarts keren, sommigen naar de andere kant van België.


In de eerste jaren ging de mis en de zegening dus door in de Barakken (St.Jozefskerk). Tijdens de eerste jaren werd de eredienst verzorgd door priester Uyttenhove en toen stonden er enkele moto's in de kerk, nabij het altaar. Hij was zodanig motor-minded dat hij de homilie deed zitten op één van die machines.


In 1993 stond dit treffen voor de 1ste maal op de BMB kalender (en toen ook op de kalender van de Open Beker van Vlaanderen) en zo groeide de opkomst met meer dan 100% t.o.v. het record van de vorige jaren. Van 60 deelnemers in 1988 en telkens tussen 140 en 150 in de volgende jaren, behalve in 1991 waar we 187 deelnemers telden, hadden we er een goeie 400 in 1993. Daardoor was de inschrijving -en aankomstplaats te klein en werd er uitgekeken naar een andere locatie.


In 1994 richten we in te Wervik, maar ingevolge opmerkingen van de plaatselijke club werd ons gevraagd om terug te komen naar eigen stad. En aangezien we vanaf 1995 geen misdienst meer hadden, konden we dit motorevenement laten doorgaan aan het C.C. te Menen, alwaar het sedertdien ieder jaar plaatsgehad heeft (dit op de editie van 1999 na, want toen waren de door ons gebruikte zalen in het C.C. steeds verhuurd, en moesten we uitwijken naar het Couckuytcentrum).


Naast de motorrijders die deelnemen aan de BMB-klassementen over gans het jaar, trekt deze organisatie o.a. ook de motorrijders aan die hun stalen ros willen laten zegenen in het begin van het seizoen, en dit zijn er nogal wat. Motards zijn misschien niet zo katholiek, maar de meesten willen toch graag hun moto zegenen. Vandaar dat dit plaatsheeft in het begin van het jaar, alhoewel de kans op minder goed weer dan in theorie groter is dan naar de zomer toe. En de opkomst hangt zeer veel af van het weer van de dag.


Dit jaar hopen we terug op goed weer, en een opkomst van 400 deelnemers, wat in onze ogen een succes is aangezien dit enkel doorgaat op zaterdag en een aantal motorrijders dan niet vrij zijn.

  

Motorclub K.M.A.C. Menen since 1930


Waalvest weergeven op een grotere kaart
Pastoor homilie
Motorzegening_2008