[website ontwerp] [website bouwen] [K.M.A.C. Menen - Welkom]
[K.M.A.C. Menen - Clublid]
[K.MA.C. Menen - Lid BMB-VMBB]
[Motorzegening]
[Ronde van West-Vlaanderen]
[K.M.A.C. Menen - Avondrit]
[]
[K.M.A.C. Menen - Clubkalender]
[K.M.A.C. Menen - Welkom]
[K.M.A.C. Menen - Sfeerbeelden]
[]
[]
[K.M.A.C. Menen - Medailles]
[K.M.A.C. Menen - Geschiedenis]
[K.M.A.C. Menen - Contact]

Created by P.C.

1934


De ere-voorzitter René Gombert was altijd met zijn gedachten bij de klub van Menen, hij was er toen in 1929 als de klub gesticht werd en blijft zeer aktief. Als wijnhandelaar en wonende in de Bruggestraat kreeg de klub talrijke giften, dit voor op het banket of voor tombola's. Op weinig vergaderingen was hij afwezig en was altijd gereed om de klub te helpen. Maar al is zijn wens om samen hand in hand te gaan komt er toch weer een kink in de kabel, want het bestuur valt uiteen dit te wijten aan het ontslag van de Voorzitter Masselis Michel. Termijnshalve moet er een andere Voorzitter gekozen worden, en het is Gustaaf Monteyne die het voorzitterschap overneemt. De klub is nog maar vier jaar jong en is al aan zijn derde voorzitter, en het bestuur is nog verre van volledig op het einde van 1934, het jaar dat een crisisperiode zich meldt in ons land, dus is het de motoklub alleen niet die zorgen heeft, ook de ministers in Brussel en gemeentebesturen moeten denken aan besparingen. Crisis of geen, het einde van het jaar is in zicht en in de klub te Menen gaat men weeral aan tafel zitten voor het jaarlijks banket in het lokaal "Taverne Savignie". Ere-voorzitter is er ook weer van de partij, want van hem krijgt men nog maar eens wijn op tafel tijdens het banket. Voor 1935 zijn er al verschillende aanvragen bij de Voorzitter om met de motoklub deel te nemen aan feesten en escorten.

Er zijn verder de uitstappen en de rally's op de kalender, en ook de gymkana's worden mede genomen door de Menenaars.

Te Roeselare wint zelfs de Meense motoklub een gymkana op 11-9-32.

Een gymkana is een behendigheidswedstrijd met de moto.

Het bestuur zet zich al aan het werk voor de komende rally die

in Menen zal georganiseerd worden op 12 april 1933.

Deze rally wordt gegeven ter gelegenheid der inhuldiging van de eerste

standaard-vlag door het college van Burgemeester en Schepenen

der Stad Menen onder de regels van de Belgische Motorrijders Bond.

De aankondigingen hiernaast bewijzen dat het terug in orde

gekomen is bij de M.A.C. Menen. Een galabal in de Nieuwe zaal en een

weidekoers te Wevelgem doen het bestuur terug in volle werking

komen.

  

1932


Het eerste dodelijke verkeersongeval bij de M.A.C. Menen. 12 augustus 1932. De lokaalhouder Julien Decoene moet naar een begrafenis te Wevelgem van een klant uit zijn taverne "Savignie". Van zijn vrouw krijgt hij voor deze gelegenheid een nieuw zwart kostum, en zegt ze, neem maar mijn lichte moto want met uwen zwaren zult ge te veel wind vangen, en dat doet Julien ook! Zijn vrouw die met een andere klant mede rijd, ook naar deze begrafenis ziet op de baan naar Wevelgem (Posthoorn) haar lichte moto op de baan liggen naast een strowagen en Julien ook op de grond. Voor Julien was geen hulp meer nodig, hij was al overleden. Geen van beiden kwam te Wevelgem aan op de begrafenis. M.A.C. Menen zwaar in de rouw mocht zelf aan de begrafenis van Julien denken. Met het ontslag van de Voorzitter Deconinck op het einde van het jaar 1931 is het nu Masselis Michel uit Wevelgem die gekozen is om voor de M.A.C. Menen voorzitter te zijn. Met een nieuwe voorzitter en zonder lokaalbaas moet de klub het zien te redden, maar wees gerust als lokaalhoudster doet Mevr. Decoene de Taverne "Savignie" verder bloeien. Voor de meense leden-motorrijders blijft het druk tijdens de weekends, gaan supporteren voor de niet te kloppen Meersseman die zich op de weidekoersen thuis voelt. [1932 omloop der twee vlaanderen] In 1932 reed men al voor de vierde keer "De omloop der twee Vlaanderen" met een kontrolepost te Menen in het lokaal Savignie Rijselstraat. Niet te vergelijken met de huidige Ronde van West-Vlaanderen.

  

Founded 1929.


De jaren twintig lopen ten einde, en zowel te Menen of elders in het land ziet men op de baan meer en meer motorfietsen verschijnen, vele grensarbeiders die in het Franse noorden werken zetten de fiets met olie ingesmeerd op stal, want een motor zal zorgen voor een moderner vervoer. De uitbater van het café "Tivoli" (Decoene Julien) gelegen Bruggestraat te menen is al motorrijder, en op zondag krijgt hij al eens bezoek van andere motorrijders uit de streek. Aan de tapkast staan ze samen te praten over hun "machiene" die op straat te wachten staat tot het bierschuim van hun baasje verdwenen is op hun snor. In de namiddag zetten ze de stofbril op hun pet en in matig rijdend tempo worden uitstappen gedaan of bezoekt men motokoersen die in de streek al werden verreden. Maar traditioneel komt men s'avonds terug samen in de "Tivoli" waar Julien en de bazin Margariet een fris pintje bier tapt. Decoene laat weten dat er een groep motorrijders aan de kust samen tot akkoord gekomen zijn een motoclub te stichten in Oostende en in Brussel bij de Belgische Motorrijders Bond zullen aangesloten zijn. Die motorrijders van den Tivoli worden ook door die microbe gebeten want zij komen ook op het idee in Menen een motoclub te stichten, en waarom zou dit niet kunnen? Decoene Julien vraagt aan de aanwezige motorrijders, Gombert, Ottevaere, Deconinck en Tijdgat wat zij ervan denken om ook nog in 1929 te starten met een club. Ze beslissen wel om te wachten tot 1930 om zich te laten aansluiten in Brussel. Iedereen is akkoord, en een bestuur word op papier gezet zijnde:


Voorzitter: Deconinck André.

Secretaris: Ottevaere Oscar

Lokaalhouder en bestuurslid: Decoene Julien samen met Gombert René en Tijdgat Arthur.

De club komt boven de doopvond (aldaar de tapkast) en de naam van de motoclub is:


Moto-Auto-Club Menen. Afkorting, M.A.C. Menen.


Maar in de volksmond hoort men meer spreken van M.A.C. Menen of de Motoclub de Menin dit omdat er verschillende leden komen uit het Franse Halluin. Dit lukte te Menen blijkbaar goed, want op het einde van jaar is er al een banket in café Tivoli.


  

1930


Lokaalhouder Decoene Julien en stichter van de club verhuist gezin

en club naar de Rijselstraat, om de taverne "Savignie" uit te baten

als ruimer lokaal.

Een goede zaak. Gelegen op een boogscheut van de grens

en het feit dat een "Triptiek" verplicht was om de grens te mogen

oversteken met een motorvoertuig en enkel te verkrijgen als lid

bij een Auto of Motoclub deed het ledenaantal gestaag aangroeien.

Een tweede goede zaak was de Motogarage Meersseman gelegen

in de zelfde straat, alwaar een motorrijder moeilijk de garage kon

buiten rijden zonder lid te zijn of worden van de Meense Motoclub.

1930 was ook het jaar van aansluiting bij de B.M.B..


De eerste algemene vergadering op 30 november 1930.


  

1931


En beter kon het niet meer gaan in de Meense motorclub, want met die verplichte "triptiek" en de motorgarage Meersseman in de zelfde wijk "De Barakken" klom het ledenaantal tot tegen de vierhonderd. De motorgarage Meersseman komt in de club nog meer in het nieuws, er is de zoon Ernest die zopas de leeftijd van 19 jaar bereikt heeft, en die wil op de piste met de motor. Het viel goed in zijn smaak, want op zijn 19 jarige leeftijd wint hij zijn eerste koers. Zie foto voor een wedstrijd te Dadizele, een organisatie op naam van M.A.C. Menen. Maar toch zijn tegenslagen nooit uitgesloten. Het ligt nog vers in het geheugen bij de leden van de meense motorklub dat de sekretaris naar Brugge wilde, en weer is er iemand zwak geworden en wil ook een klub stichten te Menen naast de bestaande. De naam van deze klub is: Menense FN Motoklub met het lokaal met zetel in het hotel Damier op de grote Markt te Menen. Deze persoon had het waarschijnlijk goed bedacht aangezien er in de bestaande klub veel leden met een FN motor reden, en uitnodigen werden er verzonden naar alle leden voor een vergadering op 31 mei 1931. Maar het werd geen succesvoor deze persoon, slechts een paar leden waren er op dezevergadering aanwezig in het hotel Damier. Voor de ganse klub was het een opluchting dat ook dat spelletje te Menen nog maar eens niet doorging, voor de voorzitter en de ere-voorzitter Gombert was het herademen, want zij waren zopas tot een zeer belangrijke sponsering overeen gekomen met de brouwerij Trois Rois uit Menen. Een voorbeeld van twee klubs in één stad kon men nemen te Brugge waar er ook twee klubs zijn, en daar zit men ook regelmatig elkaar in de haren. En toch moeten al deze strubbelingen te veel geweest zijn voor de klub en de Voorzitter, want de voorzitter Deconinck André gaf zijn ontslag.

  

Besprekingen van de belangrijke punten om bij te voegen in de statuten van de M.A.C. Menen.

  1. De club organiseert: koersen, uitstappen en vermaak. 

  2. Zonder politiek of winstgevend doel.

  3. Inleg van 25 frank per persoon en dit jaarlijks.

  4. Diner en souper ten lokale telkens op het einde van jaar.

  5. Het bestuur is ieder jaar herkiesbaar.

  6. Alle publiciteit is streng verboden, ook op koersen.

  7. Uiteenzetting van een administratief bestuur. Sportief en toerisme.

  8. Aan ieder lid verplicht een bulletijn van de koersen en uitstappen te ontvangen, en de reglementen van de B.M.B. te volgen.


  

Motorclub K.M.A.C. Menen since 1930

Omloop der twee Vlaanderen kmac menen
Jaarlijkse groote Motokoersen kmac menen
Groepsfoto kmac menen 1934
Ernest Meersseman